Verwijzers

Informatie voor professionals

SchuldHulpMaatje werkt aanvullend op uw hulpverlening als professional aan mensen met (dreigende) financiële problemen. Wanneer u merkt dat uw cliënt de grip op zijn financiën kwijt is of dreigt te raken, kunt u hem een beroep laten doen op SchuldHulpMaatje. Denk hierbij aan het bieden van kortdurende en begeleiding op financieel gebied bij mensen thuis, het op orde brengen van de administratie, het helpen bij aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen het inventariseren van de schulden, het begeleiden naar instanties, zoals bijv. de schuldhulpverlening.

Ook al is SchuldHulpMaatje Ermelo een initiatief van de Ermelose kerken, uw cliënt hoeft niet aangesloten te zijn om aanspraak te kunnen maken op onze begeleiding. SchuldHulpMaatje komt niet in de plaats van professionele begeleiding. SchuldHulpMaatje neemt niet de verantwoordelijkheid van uw cliënt over. U kunt uw cliënt adviseren om contact op te nemen met schuldhulpmaatje. Het is beter dat een cliënt zich zelf aanmeldt i.v.m. motivatie. Na de kennismaking met uw cliënt door één van onze coördinatoren en het beoogde maatje begint de begeleiding.

SchuldHulpMaatje helpt uw cliënt bij:

het krijgen van controle over de financiële situatie
het op orde houden van de administratie   
het aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen
het aanvragen van kwijtschelding van heffingen

SchuldHulpMaatje Ermelo biedt:

gratis begeleiding
persoonlijke aandacht met voldoende tijd
begeleiding door getrainde vrijwilligers
ondersteuning zolang hieraan behoefte is, maar wel tijdelijk
ondersteuning gericht op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
ondersteuning gericht op het onder controle krijgen van geldzaken

Stichting SchuldHulpMaatje Ermelo
p/a Bothastraat 22 3851DP Ermelo
E-mail: secretaris@shmermelo.nl IBAN NL03 RABO 0104 1839 18 Kamer van Koophandel 5826 3276

HULP NODIG? Bel een coördinator op

06 – 4525 5215

of

06 – 4377 5236