Over Ons

De Stichting SchuldHulpMaatje Ermelo is een initiatief van het Diaconaal Platform. Binnen het platform werken elf Ermelose kerkgenootschappen samen op gebied van armoedebeleid en de Wmo.

SchuldHulpMaatje Ermelo is met haar maatjes actief voor alle inwoners van de gemeente Ermelo. Wij willen naast de medemens in nood staan en hem of haar helpen om op de juiste wijze met de gegeven omstandigheden om te gaan.

Deze hulp kan bestaan uit:

 • helpen met het invullen van formulieren   
 • helpen met budgetteren   
 • contact leggen met professionele hulpverleningsinstanties  
 • aansporen tot het nakomen van gemaakte afspraken   
 • vergroten van inzicht in de eigen administratie   
 • voorkomen van (toename van) schulden   
 • het bieden van morele steun

De hulp die wordt geboden is altijd gratis.

Er zijn twee coördinatoren die hulpvragers matchen aan een SchuldHulpMaatje.

De coördinatoren en de maatjes:

 • werken als vrijwilliger
 • zijn gecertificeerd   
 • hebben hart voor hun medemensen die in financiële problemen zijn geraakt   
 • zijn onbaatzuchtig

De Stichting SchuldhulpMaatje Ermelo maakt deel uit van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje. Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Bestuur

Het bestuur van SchuldHulpMaatje Ermelo bestaat uit:

 • Voorzitter: Wouter Lourens
 • Secretaris: Dirk Vethaak
 • Penningmeester: Gert Kardol
 • Algemeen bestuursleden: Bas Brussaard en Jannette Baaij-Melis

Bezoldigingsbeleid

De bestuurders ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen bezoldiging.

Stichting SchuldHulpMaatje Ermelo
p/a Bothastraat 22 3851DP Ermelo
E-mail: secretaris@shmermelo.nl IBAN NL03 RABO 0104 1839 18 Kamer van Koophandel 5826 3276

HULP NODIG? Bel een coördinator op

06 – 4525 5215

of

06 – 4377 5236