Onze partners

SchuldHulpMaatje is opgericht door het Diaconaal Platform Ermelo. Wij werken samen met onder andere de plaatselijke diaconieën, Gemeente Ermelo, Welzijn Ermelo, Humanitas, Uwoon, Voedselbank, Plangroep, SchuldHulpMaatje

Ook partner worden?

De Stichting SchuldHulpMaatje Ermelo is volledig afhankelijk van giften en donaties. 
U kunt als particulier of ondernemer ook een bijdrage leveren! 

Stichting SchuldHulpmaatje Ermelo
p/a Bothastraat 22, 3851 DP Ermelo
E-mail: secretaris@shmermelo.nl
IBAN NL03 RABO 0104 1839 18
KvK 58263276SchuldHulpMaatje Ermelo is officieel erkend door de stichting Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij staan geregistreerd onder nummer 8529.51.930 Uw gift is dan ook aftrekbaar voor de belasting.
Voor de bestuurssamenstelling, het beleidsplan, de doelstelling, het beloningsbeleid en een verslag van uitgeoefende activiteiten alsmede financiële verantwoording kunt u contact met de secretaris opnemen.

Wij worden reeds van harte ondersteund door:

Kansfonds
http://www.kansfonds.nl

Stichting SchuldHulpMaatje Ermelo
p/a Bothastraat 22 3851DP Ermelo
E-mail: secretaris@shmermelo.nl IBAN NL03 RABO 0104 1839 18 Kamer van Koophandel 5826 3276

HULP NODIG? Bel een coördinator op

06 – 4525 5215

of

06 – 4377 5236