SchuldHulpMaatje verzorgt

workshop geldzorgen bij Inclusief Groep

Op 28 november hebben Jannette Baaij-Melis en Wout Lourens namens SchuldHulpMaatje Ermelo een workshop verzorgd over het herkennen van financiële problemen bij cliënten voor arbeidsconsulenten, coaches en begeleiders van de Inclusief Groep.

De Inclusief Groep is een sociale onderneming, die namens zeven gemeenten op de Noord-West Veluwe mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt een ‘beschutte’ werkplek biedt of toe leidt naar een reguliere plek op die arbeidsmarkt. Zinvol werk, waarmee meer dan duizend(!) mensen in deze regio zijn gediend!

Voor begeleiding van deze mensen heeft de Inclusief Groep tientallen arbeidsconsulenten en coaches  in dienst. Zij trekken vaak langere tijd, intensief met deze doelgroep op en helpen hen waar mogelijk om betaald werk te vinden en hen zo (uitzicht op) een zinvol bestaan te bieden!

Omdat de mensen die begeleid worden, meestal van een (minimum)uitkering rond moeten komen, komen zij regelmatig mensen tegen, die schulden hebben of anderszins financiële zorgen kennen. Praten over financiële zorgen is vaak lastig omdat men zich daarvoor schaamt. Tegelijk hinderen financiële zorgen mensen bij het vinden van werk of het optimaal presteren in het werk. Daarom vindt de Inclusief Groep het belangrijk om hier in de begeleiding meer oog voor te krijgen.

Aan de workshop namen 15 consulenten en coaches van de Inclusief Groep deel. Tijdens de workshop werd aandacht geschonken aan verschillende signalen, die duiden op het bestaan van zorgen over financiën, die mensen vaak onbedoeld afgeven. Ook werd uiteengezet hoe je die signalen eerder op kunt vangen en vooral hoe je dit op een goede manier bespreekbaar kunt maken met de cliënt.

Na afloop bleek dat de deelnemers deze workshop waardeerden. Meer workshops voor andere arbeidsmarkttoeleiders, niet alleen van de Inclusief Groep, zullen daarom hopelijk volgen. SchuldHulpMaatje wil daar graag mensen en middelen voor inzetten.

Langs deze weg komen mensen met zorgen over hun financiën eerder in beeld en kan sneller effectieve hulp worden geboden. Het vroeg signaleren van zorgen over geld en preventieve acties kunnen veel ellende, zoals beslaglegging en schuldsanering voorkomen. Daar is het vrijwilligerswerk van SchuldHulpMaatje dan ook vooral op gericht. Een mooi initiatief dat hopelijk ook door andere werkgevers en bedrijven wordt aangevraagd. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Tjeerd de Haan of Annelies Witvliet via 06-4525 5215 of 06-4377 4236 of coordinator@shmermelo.nl.